แผนที่สังเขปสถานที่สอบภาควิชาการสนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

การเดินทาง

 

1. มีรถตู้จากสนามหลวง ท่าพระจันทร์ หน้าหอใหญ่ ม.ธรรมศาสตร์-ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต (ตึกโดม) ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 06.30 น. - 18.00 น.

 

2. มีรถตู้ไป-กลับ อนุสาวรีย์ชัย-ม.ธรรมศาสตร์ (ท่ารถตรงข้าม สวทช.) ทุกวัน 05.30 น. - 20.30 น. เที่ยวสุดท้าย 21.30 น.

 

3. รถตู้ ขสมก.ไป-กลับ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส-ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ท่ารถที่สวทช. 06.30 น. - 20.45 น. เที่ยวสุดท้ายจาก ท่ารถ สวทช. ไปสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เวลา 20.45 น.

 

4. รถเมล์สาย ปอ. 29, 39, 510 ที่เขียนว่า ธรรมศาสตร์ รังสิต จะเข้ามาในธรรมศาสตร์ เที่ยวสุดท้ายประมาณ 22.00 น.