ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

- โทร. 0 2475 3995, 0 2475 7435 ระหว่างเวลา 08.00 -​16.00 น. ทุกวันราชการ

- email : admissionrtna@gmail.com (เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

- เพจโรงเรียนนายเรือ https://www.facebook.com/RTNApage

- ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ รร.นร. https://www.facebook.com/groups/218971546183282