สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.  - 4 ก.พ. 2561 

ลงทะเบียนสมัครสอบ

Click Here!

กองทัพเรือโดยโรงเรียนนายเรือ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้เข้าศึกษาต่อใน โรงเรียนนายเรือ