คลิ๊กที่นี่เพื่อ download ผลสอบรอบสุดท้าย

 

ผู้ที่สอบผ่านรอบสุดท้ายที่จะมารายงานตัวในวันพุธที่ 11 พ.ค.65 จะต้องรายงานผลการผลการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) หรือการตรวจด้วยวิธี RT-PCR (Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานตัวของผู้ที่สอบผ่านรอบสุดท้ายในวันพุธที่ 11 พ.ค.65 ณ โรงเรียนนายเรือ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 พ.ค.65 เวลา 08.00 น. ถึง วันอังคารที่ 10 พ.ค.65 เวลา 16.00 น. :: รายงานผลการผลการตรวจได้ที่นี่