แผนผังสนามสอบ

 

1. แผนที่สังเขปสถานที่สอบภาควิชาการสนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต :Click here

 

2. แผนที่สังเขป โรงเรียนนายเรือ สมุทรปราการ สถานที่ ประกาสผลสอบ รายงานตัว ทดสอบสุขภาพจิต ทดสอบวิภําววิสัย สอบพลศึกษา และสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา :Click here

 

3. แผนที่สังเขปโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า สถานที่ตรวจร่างกาย :Click here

 

4. แผนที่สังเขปโรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก สถานที่ทำสัญญา :Click here