*** ประกาศการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2567 : 

*** ระเบียบการทั่วไปและวิธีสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2567 :