ประกาศผลสอบภาควิชาการ(รอบแรก) นตท.ในส่วนกองทัพเรือ 2561

ลงทะเบียนสมัครสอบ

Click Here!

ขณะนี้ปิดรับเอกสารและหลักฐานการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ 1 แล้ว