เมื่อคุณเข้ามาเป็น นักเรียนนายเรือ

....................

๑. ภาพยนตร์สั้น โรงเรียนนายเรือ "ฝัน" :: ดูภาพยนตร์ผลงานภาพยนตร์เรื่องนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในงานแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้นในงานสัมมนาวิชาการ 4 สถาบันครั้งที่ 16

๒. ภาพยนต์สารคดี ชีวิต ชาติ ราชนาวี :: ดูภาพยนตร์สารคดี ชีวิต ชาติ ราชนาว

๓. มิวสิควิดีโอ ประกอบภาพยนตร์สารคดี "ชีวิต ชาติ ราชนาวี" :: ดูมิวสิควิดีโอ

มิวสิควิดีโอ ประกอบภาพยนตร์สารคดี "ชีวิต ชาติ ราชนาวี" ชื่อเพลง : ชีวิต ชาติ ราชนาวี อำนวยการผลิตดนตรี : นาวาเอก กำจร เจริญเกียรติ