กำหนดการวันสอบคัดเลือกบุคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)