แผนผังสนามสอบ

แผนที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ดอนเมือง กรุงเทพฯ สถานที่ทดสอบวิภาววิสัย ประกาศผลสอบภาควิชาการ และรอบสุดท้าย

การเดินทางโดยรถประจำทาง
- จากสถานีรถไฟหัวลำโพง รถประจำทางสาย 34, ปอ.34 - จากอนุสาวรีย์ฯ ปอ.24 (สีขาว)
- จากสถานีขนส่งสายใต้ รถประจำทางสาย ปอ.3 - จากสถานีรถไฟดอนเมือง รถสวัสดิการทหาร
- จากสนามหลวง รถประจำทางสาย 39 ปอ.39 อากาศ สาย 2 (ขึ้นหน้าสถานี)
- จากนนทบุรี รถประจำทางสาย 114, ปอ.114 - จาก ม.รามคำแหง ปอ.21
- จากรังสิต รถประจำทางสาย 34, 39, ปอ.3, ปอ.39 - จากคลองเตย ปอ.22
- จากพระราม 7 รถประจำทางสาย ปอ.49 (สีฟ้า)