แผนผังสนามสอบ

แผนที่สังเขป โรงเรียนนายเรือ สมุทรปราการ สถานที่ ทดสอบสุขภาพจิต สอบพลศึกษา และสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา

การเดินทางโดยรถประจำทาง
25 (ปากน้ำ – ท่าช้าง), 102 (ปากน้ำ – สาธุประดิษฐ์), 142 (ปากน้ำ – เคหะธน)
507 (ปากน้ำ – สายใต้ใหม่), 508 (ปากน้ำ – ท่าราชวรดิษฐ์), 511 (ปากน้ำ – สายใต้ใหม่)
536 (ปากน้ำ – หมอชิต 2)
รถร่วมบริการสาย 365, 1140, 1141