แผนผังสนามสอบ

แผนที่สังเขป โรงเรียนนายเรือ สมุทรปราการ สถานที่ทดสอบสุขภาพจิต สอบพลศึกษา และสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา

การเดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีเขียว
- สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียว สำโรง-เคหะสมุทรปราการ โดยลงที่ สถานีโรงเรียนนายเรือ

การเดินทางโดยรถประจำทาง
- 25 (ปากน้ำ – ท่าช้าง), 102 (ปากน้ำ – สาธุประดิษฐ์), 142 (ปากน้ำ – เคหะธน)
507 (ปากน้ำ – สายใต้ใหม่), 508 (ปากน้ำ – ท่าราชวรดิษฐ์), 511 (ปากน้ำ – สายใต้ใหม่)
536 (ปากน้ำ – หมอชิต 2)
- รถร่วมบริการสาย 365, 1140, 1141