เข้าสู่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ ::::::: เข้าสู่หน้าเว็บไซต์รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ

  ประกาศผลสอบภาควิชาการ(ข้อเขียน) อย่างไม่เป็นทางการ ของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2563


  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบรายชื่อ ขอให้ท่านตรวจดูหมายเลขประจำตัวสอบของท่านก่อนว่าอยู่ในช่วงใดแล้วจึงดำเนินการตรวจสอบในช่วงที่กำหนดไว้

  การประกาศผลสอบภาควิชาการ(ข้อเขียน) แยกเป็น 2 ส่วนคือผลสอบเหล่า ทร. และผลสอบเหล่า ตรน.

  สำหรับผู้สมัครสอบทั้ง 2 เหล่า ให้ตรวจผลสอบทั้งเหล่า ทร. และเหล่า ตรน.

  หมายเหตุ :สามารถตรวจผลการสอบภาควิชาการ(ข้อเขียน) อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านระบบข้อความตอบรับทางโทรศัพท์(SMS) โดยพิมพ์คำว่า NV เว้นวรรค แล้วตามด้วย รหัสประจำตัวสอบ -ส่งข้อความไปที่หมายเลข 4847602

  ผลสอบภาควิชาการ(ข้อเขียน) เหล่าทหารเรือ

  **************************************************************************

  ผลสอบภาควิชาการ(ข้อเขียน) เหล่าตำรวจน้ำ

   

  รายละเอียดประชาสัมพันธ์ในการประกาศผลสอบภาควิชาการ(ข้อเขียน)

  อย่างไม่เป็นทางการ

   

  เข้าสู่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ ::::::: เข้าสู่หน้าเว็บไซต์รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ