เข้าสู่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ ::::::: เข้าสู่หน้าเว็บไซต์รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ

  ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2564


  การประกาศผลสอบรอบสุดท้ายแยกเป็น 2 ส่วนคือผลสอบเหล่า ทร. และผลสอบเหล่า ตรน.

  สำหรับผู้สมัครสอบทั้ง 2 เหล่า ให้ตรวจผลสอบทั้งเหล่า ทร. และเหล่า ตรน.

  **************************************************************************

  ผลสอบรอบสุดท้าย เหล่าทหารเรือ(ตัวจริง)

  หมายเลขประจำตัวสอบ 0001 - 1400

  หมายเลขประจำตัวสอบ 1401 - 3300

  หมายเลขประจำตัวสอบ 3301 - 5700

  หมายเลขประจำตัวสอบ 5701 - 6083

  ผลสอบรอบสุดท้าย เหล่าทหารเรือ(ตัวสำรอง)

  หมายเลขประจำตัวสอบ 0001 - 1900

  หมายเลขประจำตัวสอบ 1901 - 5250

  หมายเลขประจำตัวสอบ 5251 - 6083

  **************************************************************************

  ผลสอบรอบสุดท้าย เหล่าตำรวจน้ำ(ตัวจริง)

  หมายเลขประจำตัวสอบ 0001 - 6083

  ผลสอบรอบสุดท้าย เหล่าตำรวจน้ำ(ตัวสำรอง)

  หมายเลขประจำตัวสอบ 0001 - 1220

  หมายเลขประจำตัวสอบ 1221 - 2245

  หมายเลขประจำตัวสอบ 2246 - 3600

  หมายเลขประจำตัวสอบ 3601 - 5575

  หมายเลขประจำตัวสอบ 5576 - 6083

  **************************************************************************

  หมายเหตุ :สามารถตรวจสอบผลการสอบรอบสุดท้าย อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านระบบข้อความตอบรับทางโทรศัพท์(SMS) โดยพิมพ์คำว่า NV เว้นวรรค แล้วตามด้วย รหัสประจำตัวสอบ -ส่งข้อความไปที่หมายเลข 4847602