เข้าสู่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ ::::::: เข้าสู่หน้าเว็บไซต์รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ

  ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย อย่างไม่เป็นทางการ ของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2563


  รายละเอียดที่ควรทราบ

  1. วันที่ 20 ก.ค.63 เวลา 08.00 น. ให้ผู้ที่สอบผ่านรอบสุดท้ายทั้งบุคคลตัวจริง และบุคคลสำรองรายงานตัวต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ที่หอประชุมภูิอนันต์ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

  2. วันที่ 20 ก.ค.63 กำหนดให้ผู้ที่สอบผ่านรอบสุดท้ายทั้งบุคคลตัวจริง และบุคคลสำรอง ทำการเลือกเหล่าทหารเรือหรือตำรวจน้ำ ได้เพียงเหล่าเดียวเท่านั้น

  3. วันที่ 20 ก.ค.63 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ในส่วนของโรงเรียนเตรียมทหาร ชี้แจงรายละเอียดการทำสัญญา และส่งมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ

  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบรายชื่อ ขอให้ท่านตรวจดูหมายเลขประจำตัวสอบของท่านก่อนว่าอยู่ในช่วงใดแล้วจึงดำเนินการตรวจสอบในช่วงที่กำหนดไว้

  การประกาศผลสอบรอบสุดท้ายแยกเป็น 2 ส่วนคือผลสอบเหล่า ทร. และผลสอบเหล่า ตรน.

  สำหรับผู้สมัครสอบทั้ง 2 เหล่า ให้ตรวจผลสอบทั้งเหล่า ทร. และเหล่า ตรน.

  **************************************************************************

  ผลสอบรอบสุดท้าย เหล่าทหารเรือ(ตัวจริง)

  หมายเลขประจำตัวสอบ 0001 - 1900

  หมายเลขประจำตัวสอบ 1901 - 3650

  หมายเลขประจำตัวสอบ 3651 - 5650

  หมายเลขประจำตัวสอบ 5651 - 6165

  ผลสอบรอบสุดท้าย เหล่าทหารเรือ(ตัวสำรอง)

  หมายเลขประจำตัวสอบ 0001 - 3400

  หมายเลขประจำตัวสอบ 3401 - 6165

  **************************************************************************

  ผลสอบรอบสุดท้าย เหล่าตำรวจน้ำ(ตัวจริง)

  หมายเลขประจำตัวสอบ 0001 - 6165

  ผลสอบรอบสุดท้าย เหล่าตำรวจน้ำ(ตัวสำรอง)

  หมายเลขประจำตัวสอบ 0001 - 1400

  หมายเลขประจำตัวสอบ 1401 - 3050

  หมายเลขประจำตัวสอบ 3051 - 4730

  หมายเลขประจำตัวสอบ 4731 - 5750

  หมายเลขประจำตัวสอบ 5751 - 6165

  **************************************************************************

  หมายเหตุ :สามารถตรวจสอบผลการสอบรอบสุดท้าย อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านระบบข้อความตอบรับทางโทรศัพท์(SMS) โดยพิมพ์คำว่า NV เว้นวรรค แล้วตามด้วย รหัสประจำตัวสอบ -ส่งข้อความไปที่หมายเลข 4847602