แนะนำการเดินทาง

- สถานที่ประกาศผลสอบภาควิชาการ :: ดูรายละเอียด

- สถานที่ตรวจร่างกาย :: ดูรายละเอียด

- สถานที่ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย และรายงานตัว :: ดูรายละเอียด

- สถานที่ทำสัญญาและมอบตัว :: ดูรายละเอียด