การสอบรอบสอง

- ขนาดพิกัดร่างกาย เกณฑ์ขนาดร่างกายตามอายุ :: ดูรายละเอียด

- ขนาดพิกัดร่างกาย เกณฑ์น้ำหนักเทียบส่วนสูง :: ดูรายละเอียด

- ตารางกำหนดการการสอบรอบสอง วันที่ 5 ก.ค.63 :: ดูรายละเอียด

- สถานีในการสอบพลศึกษา :: ดูรายละเอียด

- เกณฑ์คะแนนการทดสอบพลศึกษา :: ดูรายละเอียด